EXTENSIA UNIVERSITARA BISTRITA

Bine ati venit la Extensia Universitara Bistrita

Contact

Adresa Str. Albert Berger nr. 4.
Tel.: (+4)0264-402897
Persoana de contact: Ursa Reghina


Director Extensie
Prof.dr.ing. Virgil ISPAS

Director Adjunct Extensie
Prof. dr. ing. Mihai MUNTEANU

Secretar Extensie
Reghina URSA
Telefon: (+4)0264.402.897

Admitere:http://www.utcluj.ro/admitere/licenta/f/extensii-bistrita/

Anunturi/Notificari

Misiune si obiective

Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca declară ca misiune a universităţii:  „dezvoltarea de valoare în oameni, în procese şi în produse, urmărind în acest sens realizarea la un înalt nivel de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice avansate, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţilor dezvoltării intelectuale, profesionale şi sociale a individului şi progresului societăţii româneşti.”dezvoltării intelectuale, profesionale şi sociale a individului şi progresului societăţii romaneşti.”

Strategia Europa 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020), propune trei priorități:

  • · creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
  • · creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
  • · creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. ”

Deservind un sector economic in care informația si cunostințele despre echipamente industriale, tehnologii se modifică continuu, Extensia Bistrița îşi asumă rolul  de membru activ al mediului social şi economic regional prin serviciile de asistenţă şi consultanţă aduse firmelor acoperind nevoia de formare continuă ale specialiştilor din domeniu tehnic.

„Implementarea strategiei Europa 2020’’ are în sistemul de învăţământ superior românesc actual trei obiective:

  • · întărirea corelării specializărilor universitare cu cerinţele pieţei forţei de muncă;
  • · accelerarea procesului de transferare a rezultatelor cercetării universitare către mediul socio-economic;
  • · accentuarea pregătirii practice a studenţilor pentru a forma abilităţi şi competenţe adecvate unei inserţii rapide şi eficiente în piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior”

 

©
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus